TussenSchoolseOpvang en BuitenSchoolseOpvang.Elke dag, behalve op woensdag, is er gelegenheid voor de leerlingen om tussen de middag op school te blijven. De kinderen eten tussen 12.15 en 12.30 uur en dat gebeurt onder toezicht van de leerkrachten. Wanneer de kinderen in de groepen 1 tot en met 3 op school blijven eten, zien we graag dat ze een theedoek meenemen voor op de tafel. Vanaf 12.30 tot 13.15 uur (op donderdag tot 13.00 uur) spelen de kinderen onder toezicht van ouders buiten. Bij slecht weer gebeurt dat binnen.

Er zijn 4 gediplomeerde overblijfouders. Deze ouders hebben een vaste dag in de week, waarop ze toezicht houden op de kinderen. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast kunnen ouders zich opgeven om hen als vrijwilliger te helpen.
De schoolcommissie stelt een rooster op met de namen van deze vrijwilligers.
 De ouders die toezicht houden, doen dat onder verantwoordelijkheid van de school. In geval van calamiteiten kunnen de toezichthoudende ouders een beroep op de aanwezige leerkrachten doen. Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven gecontroleerd door de schoolcommissie en de M.R.
Verdere gegevens kunt u op school lezen in het overblijfprotocol.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 wordt de T.S.O. bijdrage weer ingevoerd.
Dit zal een vast bedrag per kind per jaar zijn.
Voor groep 1 t/m 4 wordt deze 45, - euro per schooljaar.
Voor groep 5 t/m 8 wordt deze 75, - euro per schooljaar.
Indien gewenst kan in overleg de T.S.O. in termijnen betaald worden.
Voor ouders die geen pleinwacht lopen is een passende oplossing gezocht.

 
Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders een rooster voor het eerste half jaar. In januari wordt er opnieuw een rooster in de nieuwsbrief en op de website geplaatst. Ouders die onderling ruilen worden gevraagd dit aan te geven op de lijst in de hal van school.
 
De vaste overblijfouders zijn :

Maandag:             Alex en Dirkje van Dijk                                                     0523-637993 / 06 22104619                                             
Dinsdag:              Margreet Span                                                                                           
Donderdag:         Amanda Waterink                                                                                       06 37230882
Vrijdag:              Anneke Kamphuis                                                               0523-637779 / 06 20829214                 

 

BuitenSchoolseOpvang.Er is de mogelijkheid om kinderen gebruik te laten maken van kinderopvang bij Stichting Welluswijs Hardenberg www.welluswijs.nl met breng- en haalservice maar er zijn ook gastouders in de buurt.