Chrono


Chrono Protestants Christelijk Primair OnderwijsOns IKC behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 16 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en het in stand houden van scholen voor Protestants Christelijk onderwijs in Noordoost Overijssel.

Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met directies, medezeggenschapsraden en ouderklankbordgroepen van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Chrono is per 1 januari 2005 ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging voor PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd te Hardenberg.

Het Protestants Christelijk onderwijs is onderwijs waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Uw meeleven en meedenken is erg belangrijk. Dat zult u vooral doen op de school zelf, bijvoorbeeld in de ouderwerkgroep of  MR. Bovenschools kunt u een rol spelen door u als ouder verkiesbaar te stellen voor de GMR (=gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Deze GMR bestaat uit 8 leden, waarvan de helft ouders en de helft personeelsleden van Chrono.


Bestuurscentrum Chrono
Stelling 8D
7773 ND Hardenberg

0523 - 272821 (te bereiken tijdens kantooruren van maandag t/m donderdag)
info@chronoscholen.nl
www.chronoscholen.nl