Welkom op de website van IKC Rheezerveen.

Onze missie 'ruimte om te groeien'  en de kleinschaligheid maakt ons Integraal Kind Centrum een unieke plek, waar opvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenwerken.

De ruimte buiten is een fantastische mogelijkheid voor kinderen om heerlijk in de natuur te spelen, te werken en te leren. Zo is er een schooltuin waar we groente en fruit verbouwen, er is een voetbalveld, een plein waar naar hartelust gefietst kan worden en er kunnen hutten gemaakt worden aan de rand van het plein. Je vindt de ruimte ook op een andere manier terug in ons IKC: de kernwaarden 'eigenaarschap' en 'betrokkenheid' vinden we erg belangrijk. In de praktijk betekent dat dat we de kinderen aan het woord willen laten over dingen die zij kunnen overziek: kinderen kunnen en mogen zelf verantwoordelijkheid dragen en keuzes maken binnen bepaalde kaders die voor iedereen duidelijk zijn. 

Het groeien is een ander belangrijk aspect: door in te zetten op de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen en de natuurlijke kracht van het onderzoeken wat in elk mens zit, willen we onze opvang en ons onderwijs vorm geven. Naast het aanleren van de basisvaardigheden willen we ook onderwijstijd besteden aan het onderzoekende leren. Dat betekent dat kinderen vanaf groep 3 eerst in een aantal lessen les krijgen over een bepaald onderwerp om ze basiskennis mee te geven. Daarna mogen kinderen zelf op onderzoek uit: waar liggen je interesses en talenten? Kinderen bepalen zelf een onderzoeksvraag en maken een plan voor de aanpak. Het proces is hierbij het belangrijkste. De leerkrachten hebben hierbij een ondersteunende rol. Door zelf te mogen onderzoeken, fouten te mogen maken, opnieuw te mogen beginnen streven we na dat kinderen veerkracht ontwikkelen. Door op deze manier te werken willen we kinderen laten zien dat leren iets is waar je plezier aan kunt beleven. Dit is een belangrijk aspect dat kinderen nodig hebben voor de toekomst. 

De kleinschaligheid van ons IKC is iets waar onze leerlingen de vruchten van plukken; door kleine groepen (vaak rond de 7 kinderen per leerjaar) hebben de medewerkers de kinderen goed in beeld en kunnen ze vaak bieden wat nodig is. Om net nog wat extra's te kunnen bieden, zijn er twee leerkrachten ambulant op meerdere momenten in de week: zij werken samen met een kleine groep kinderen aan wat er op dat moment nodig is. 

IKC Rheezerveen is een Vreedzaam IKC. Dat betekent dat we kinderen een rugzak vol kennis en vaardigheden meegeven om zich staande te kunnen houden in de maatschappij. We richten ons op samen besluiten leren nemen,  democractie, open staan voor verschillen, meningverschillen kunnen oplossen en verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap.    

We vinden de communicatie erg belangrijk: steeds weer hebben we de driehoek leerling-ouders-leidster/leerkracht voor ogen: leerlingen kunnen zelf vaak aangeven wat ze nodig hebben, ouders verwoorden wat zij zien bij hun kind en leidsters, leerkrachten en intern begeleider kunnen vanuit hun professie spreken. Samen gaan we van waarnemen naar begrijpen: wat is er nodig? Dan wordt er besproken wie wat kan doen. Zo werken we samen aan het handelings gerichte werken. 

Op deze website vindt u veel informatie en krijgt u een indruk van wat wij allemaal doen op school. Mocht u nog vragen hebben: neem gerust contact met ons op!