Over ons IKC


Het IKC in Rheezerveen is een prachtig Integraal Kind Centrum in een groene plattelandsomgeving. Een Integraal KindCentrum wil zeggen dat we 1 plek zijn waar je zou mogen komen van ’s morgens vroeg tot het eind van de dag. En wij willen er voor zorgen dat we een plek zijn waar iedereen zich kan ontwikkelen, waar je je veilig voelt, waar we samen spelen en leren. Dat doen de kinderen en dat doen ook de medewerkers. Wij willen samen het beste voor alle kinderen in Rheezerveen en er omheen. Ons IKC is een kinderopvang, peuterpeelzaal en basisschool in één, met een gering aantal kinderen; momenteel bezoeken 50 á 60 kinderen ons IKC. De kleinschaligheid brengt ons een grote betrokkenheid in het IKC; kinderen, ouders en leerkrachten kennen elkaar goed en er zijn kleine groepen. De medewerkers zien de kinderen: ze kennen hun (thuis-)situatie, weten hoe ze zich ontwikkelen. Ouders zijn actief in het IKC; er is een promo-team, er is een actieve ouderwerkgroep, een klankbordgroep en een MR. We betrekken de ouders in het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van onze kinderen. We werken steeds vanuit de driehoek leerling-ouders-medewerker. Kinderen weten vaak zelf te benoemen wat ze nodig hebben, ouders kunnen hierbij meedenken vanuit hun ervaringen en medewerkers denken mee vanuit hun professie. We werken samen door middel van handelingsgerichte werken: van waarnemen naar begrijpen. We bespreken gezamenlijk wat er nodig is en bepalen hoe de zaken opgepakt worden. Na de fase van realiseren wordt gekeken wat de opbrengst is en hoe we het beste verder kunnen gaan.  
 
Onderzoekend leren

Op ons IKC staan natuur, ruimte en ontdekken centraal. We zijn verbonden met elkaar en met de natuur; er is een schooltuin waar we groenten en fruit zaaien, planten en oogsten.  We werken samen aan een prettig klimaat op school en leren kinderen middels de 'Vreedzame school' de kennis en vaardigheden aan op sociaal en emotioneel gebied. Ook werken we hiermee aan 'burgerschap' en democratie om zo in onze kleine gemeenschap ook midden in de wereld te staan. 

Onderzoekend leren krijgt een steeds grote plek.  Zo sluiten we aan bij de mogelijkheden, de interesses en de talenten van de kinderen. Na een aantal lessen om basiskennis aan te leren en nieuwsgierigheid op te wekken, formuleren de kinderen zelf een onderzoeksvraag, individueel of in een groepje. Kinderen leren ook hoe ze dit doen. De leerkraht kijkt mee en begeleidt door kaders neer zetten, zonder te veel te sturen. Kinderen krijgen de ruimte om kritisch te denken, creatief te zijn, fouten te maken, technologie van de toekomst te ontdekken en dit te verwerken in hun onderzoeken. Zo verweven we de 21e eeuwse vaardigheden in ons aanbod. De onderzoeken van de kinderen zijn echt en doen er toe, ze zijn gekoppeld aan de omgeving (bedrijven, instellingen) van onze school.

 

Je eigen kapitein

Bij dit alles vinden we de executieve vaardigheden belangrijk.  Dit is een verzamelnaam voor vaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om taken te doen. Dit gaat bijvoorbeeld om zelfregulatie, plannen en concentreren. Voor de executieve vaardigheden wordt wel eens het beeld van een 'kapitein'. Als je je eigen kapitein bent stuur je jezelf in wat je doet en daar komt van alles bij kijken. Aan deze vaardigheden werken onze leerlingen tijdens het werken aan de basisvakken (rekenen, taal en lezen) en tijdens het onderzoekend leren.