TussenSchoolseOpvang en BuitenSchoolseOpvang


Elke dag, behalve op woensdag, is er gelegenheid voor de leerlingen om tussen de middag op school te blijven. De kinderen eten tussen 12.15 en 12.30 uur en dat gebeurt onder toezicht van de leerkrachten. De door de kinderen meegebrachte lunch wordt in alle rust met elkaar gegeten en gedronken. Natuurlijk gezond; dat smaakt altijd! Wij gaan ervan uit dat u als ouder samen met uw kind de beste inschatting maakt van wat uw kind aan voeding nodig heeft. Boterhammen die toch niet gegeten worden, nemen de kinderen in hun trommeltje mee terug, zodat u thuis zicht blijft houden op het eetpatroon van uw kind. Wij zien het als onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat kinderen gezond eten. Wij stellen het dan ook op prijs (ook ten opzichte van de andere kinderen in de groep), wanneer de inhoud van de lunchtrommel geen snoep of (chocolade-)koekjes bevat. 

Wanneer de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 op school blijven eten, zien we graag dat ze een theedoek meenemen voor op de tafel. Vanaf 12.30 tot 13.00 uur spelen de kinderen onder toezicht van ouders buiten. Bij slecht weer gebeurt dat binnen. Er zijn gediplomeerde overblijfouders. Deze ouders houden op een vaste dag in de week buiten toezicht. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast wordt er bij toerbeurt een tweede ouder ingedeeld:  zie daarvoor het rooster op deze site. De ouders die toezicht houden, doen dat onder verantwoordelijkheid van de school. In geval van calamiteiten kunnen de toezichthoudende ouders een beroep op de aanwezige leerkrachten doen. Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven gecontroleerd door de ouderwerkgroep en de M.R. Verdere gegevens kunt u op school lezen in het overblijfprotocol, die op te vragen is op school. 

De kosten voor het overblijven zijn

Voor groep 1 t/m 4 wordt deze 45, - euro per schooljaar.
Voor groep 5 t/m 8 wordt deze 75, - euro per schooljaar.
Dit is een vast bedrag per kind, per jaar. Indien gewenst kan in overleg de T.S.O. in termijnen betaald worden.

Ouders die onderling ruilen worden gevraagd dit aan te geven op de lijst in de hal van school en aan Amanda Waterink.
 

De vaste overblijfouders zijn :


Maandag:              Sanderine van Stek
Dinsdag:                Marloes Hakkers                              
Donderdag:           Amanda Waterink               06-37230882   [Aanspreekpunt en betalingen]
Vrijdag:                  Mirjam Otten              

 

BuitenSchoolseOpvangBij ons op school is er een BSO: 'De Beestenboel'., onder leiding van Daphne Pullen. De Beestenboel verzorgt voor, onder en na schooltijd opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ook organiseren zij peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  Voor meer informatie kunt u mailen naar https://kinderopvang-debeestenboel.nl   of bellen met Daphne: 06 -  38 37 66 17
Juf Sharon en de kinderen van de peuterspeelzaal