TussenSchoolseOpvang en BuitenSchoolseOpvang.Elke dag, behalve op woensdag, is er gelegenheid voor de leerlingen om tussen de middag op school te blijven. De kinderen eten tussen 12.15 en 12.30 uur en dat gebeurt onder toezicht van de leerkrachten. De door de kinderen meegebrachte lunch wordt in alle rust met elkaar gegeten en gedronken. Natuurlijk gezond! Dat smaakt altijd! Wij gaan ervan uit dat u als ouder samen met uw kind de beste inschatting
maakt van wat uw kind aan voeding nodig heeft. Boterhammen die toch niet gegeten worden, mogen de kinderen in hun trommeltje mee terug nemen, zodat u thuis zicht blijft houden op het eetpatroon van uw kind. Wij zien het als onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat kinderen gezond eten. Wij stellen het dan ook op prijs (ook ten opzichte van de andere kinderen in de groep), wanneer de inhoud van de lunchtrommel geen snoep of chocoladekoekjes bevat!
Wanneer de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 op school blijven eten, zien we graag dat ze een theedoek meenemen voor op de tafel. Vanaf 12.30 tot 13.15 uur (op donderdag tot 13.00 uur) spelen de kinderen onder toezicht van ouders buiten. Bij slecht weer gebeurt dat binnen.
Er zijn gediplomeerde overblijfouders. Deze ouders hebben een vaste dag in de week, waarop ze toezicht houden op de kinderen. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast participeren alle ouders.
 
De ouders die toezicht houden, doen dat onder verantwoordelijkheid van de school. In geval van calamiteiten kunnen de toezichthoudende ouders een beroep op de aanwezige leerkrachten doen. Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven gecontroleerd door de ouderwerkgroep en de M.R.
Verdere gegevens kunt u op school lezen in het overblijfprotocol.


Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de T.S.O. bijdrage weer ingevoerd.
Dit is een vast bedrag per kind per jaar.
Voor groep 1 t/m 4 wordt deze 45, - euro per schooljaar.
Voor groep 5 t/m 8 wordt deze 75, - euro per schooljaar.
Indien gewenst kan in overleg de T.S.O. in termijnen betaald worden.
Voor ouders die geen pleinwacht lopen is een passende oplossing gezocht.

 
Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders een rooster voor het eerste half jaar. In januari wordt er opnieuw een rooster in de nieuwsbrief en op de website geplaatst. Ouders die onderling ruilen worden gevraagd dit aan te geven op de lijst in de hal van school en aan Amanda Waterink.
 
De vaste overblijfouders zijn :


Maandag:              Sanderine van Stek
Dinsdag:                Marloes Hakkers                              
Donderdag:          Amanda Waterink               06-37230882   [Aanspreekpunt en betalingen]
Vrijdag:                  Mirjam Otten              
              
 

BuitenSchoolseOpvang.Er is de mogelijkheid om kinderen gebruik te laten maken van kinderopvang bij Stichting Welluswijs Hardenberg www.welluswijs.nl met breng- en haalservice maar er zijn ook gastouders in de buurt.