Onze 0uders


'Onderwijs maak je samen!' Deze wellicht bekende kreet onderschrijven wij ten zeerste. Graag werken we in de driehoek leerling - ouders - leerkracht samen en denken we over wat nodig is om onze leerlingen te laten groeien. Maar ouders hebben ook een meer brede rol in de school. We betrekken hen bij het bepalen van de koers van de school: op de ouderavond in 2019 konden ouders bijvoorbeeld aangeven wat zij belangrijk vonden voor het onderwijs op onze school. Daar kwam het volgende uit: 

We vroegen tijdens deze ouderavond ouders mee te denken in het bepalen van de koers; we spraken samen het 'waarom' van ons onderwijs. Ook de leerlingen gaan we vragen op hun niveau mee te denken  hierover. Dit alles, samen met de ideeën van het team gebruiken we in het bepalen van de visie en het vierjarenplan dat in 2019 geschreven wordt.

Naast het meedenken bij onderwijsbehoeften van leerlingen en het uitzetten van de koers, vragen we ouders ook praktisch mee te helpen bij ons op school. Dat brengt de mogelijkheid om eens in de school te stappen en mee te kijken in de wereld van onze leerlingen. Jaarlijks vragen we aan het begin van het schooljaar de hulp van de ouders, waarvoor ze zich kunnen intekenen.