Onze 0uders


 

De ouders spelen een belangrijke rol binnen ons schoolgebeuren. We hechten er waarde aan dat ouders zich welkom voelen, dat hun opvattingen gerespecteerd worden en dat er een goede informatie-uitwisseling is tussen ouders en leerkrachten. 
Goed contact tussen ouders en leerkrachten is van groot belang, voor de kwaliteit van het onderwijs, de prestaties van de kinderen en de sfeer op school. Ook kunnen ouders in praktische zin een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs.

Hulpouders
Een school zonder hulpouders is ondenkbaar. Bij diverse schoolse- en buitenschoolse activiteiten maken we dankbaar gebruik van de hulp van ouders.
Een groot aantal activiteiten waarbij uw hulp zeer welkom is, is vastgelegd in een intakeformulier dat  jaarlijks aan het begin van het schooljaar verspreid wordt. Hierop kan iedere ouder, afhankelijk van de eigen mogelijkheden, intekenen.

Wilt u meer weten over de ouderwerkgroep, het promoteam en/of de medezegenschapsraad? Kijk dan snel verder op deze website.