Hoe werkt de aanmeldingsprocedure?


Het is belangrijk om een school voor uw kind te vinden die het beste bij u en uw kind past.  De procedure van aanmelding gaat als volgt:

1. Ouders nemen als het kind 3 jaar / 3,5 jaar is contact op met de directie van de school. Ouders kunnen bellen naar 0523 638308 of mailen naar info@cbsrheezerveen.nl. 

2. Er is een oudergesprek tussen ouders en directie. We maken kennis, ouders kunnen vertellen over hun zoon of dochter, de directie vertelt wat over de school.

3. Als aanmelding bij CBS Rheezerveen een goed idee lijkt, kunnen ouders dat doorgeven aan de directie. Ouders krijgen dan een aanmeldingsformulier waarop ze de nodige gegevens kunnen invullen. 

4. Als het kind bijna 4 jaar wordt, komt de juf op huisbezoek. Het doel is contact te leggen met de leerling in een veilige situatie. Het kind kan dan bijvoorbeeld een spelletje met de juf spelen, of vertellen wat het wil vertellen.  De leerkracht bespreekt nog wat praktische informatie met ouders.

5. Na het huisbezoek mag het kind een kijkje op school nemen. Het is de gewoonte dat kinderen voor hun vierde verjaardag 3x een ochtend komen meedoen ('het wennen'). 

6. Als het kind 4 jaar is, gaat het naar school. Dat mag direct een volledige schoolweek, maar dat hoeft niet. We stemmen af met ouders hoe we de start opbouwen. 

NB Op onze school leveren we graag maatwerk. Soms is het beter om de aanmeldingsprocedure wat anders vorm te geven. Als er iets anders nodig is, horen we dat graag van ouders. Dan maken we samen passende afspraken. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat een kind verandert van school en zo in een hogere klas bij ons op school komt. Ook dan kunnen ouders contact opnemen met de directie en zullen afspraken gemaakt worden.