IKC

In oktber 2019 is onze school een IKC (Integraal Kind Centrum) geworden. Dat betekent dat er naast een basisschool ook een dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in ons gebouw aanwezig is. Ook hebben we nauwe banden met logopediepraktijk 'Logopedisch spectrum' (de logopediste behandelt elke vrijdag kinderen onder schooltijd in onze school) en met Samen Doen en de GGD (hier hebben we jaarlijks meerdere overleggen mee en op afroep zijn ze snel in te schakelen mocht dat tussendoor nodig zijn.  We zetten volop in op het leren van elkaar, om zo het potentieel volop te benutten. Een mooie opvang- en zorgstructuur is het resultaat!


Kinderopvang

Kinderen van 0 tot 13 kunnen opgevangen worden in Rheezerveen.  Er zijn gastouders en er is een buitenschoolse opvang in de school gevestigd, genaamd 'De Beestenboel'.  De Beestenboel verzorgt ook de peuterspeelzaal bij ons op school voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  Voor meer informatie kunt u navraag doen bij de directie of een kijkje nemen op https://kinderopvang-debeestenboel.nl 
 
 

Logopedie 

Op vrijdag is er een logopedist van Logopedisch spectrum Nederland aanwezig om leerlingen te begeleiden op het gebied van taalontwikkeling. Doordat de logopedist in de school is zijn er korte lijntjes en kunnen we goed samenwerken. 

 

GGD

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.
Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.
Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op.
Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.
 
Online ouderportaal Mijn Kinddossier
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn Kinddossier:  
Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Wilt u in Mijn Kinddossier uw contactgegevens checken?
 
Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.
 
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl

 

Samen Doen

Ook kunnen we vanuit school een beroep doen op het Samen – Doen - Team. Aan onze school zijn Willemijn Henniphof  (Maatschappelijk werk) en Joke Muis  (Schoolverpleegkundige) gekoppeld. Als er aanleiding voor is, kunnen we in samenspraak met ouders een ondersteuningsteam-bijeenkomst beleggen met (één van) deze mensen, of misschien nog met andere ‘deskundigen’ erbij. Zo realiseren we één zorglijn voor thuis en op school voor de kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
 
Samen - Doen is een samenwerking van verschillende organisaties in de gemeente Hardenberg.
Een overzicht van de inloopspreekuren staan op de site van Samen – Doen. Voor vragen of hulp kunt u ook direct contact opnemen met medewerkers van de Samen – Doen – Teams.
 
De contactgegevens zijn:
Telefoonnummer: 140523
Email: samendoen@hardenberg.nl
 
Meer informatie is te vinden op de website van Samen – Doen:
www.hardenberg.nl/samen-doen/