Ons team Belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken.
Uw kind wordt aan ons toevertrouwd.
Kwaliteit van een school hangt dan ook af van de mensen die er werken en hoe ze dat doen. 
 
 

 Directeur
Iedere Chrono-school staat onder leiding van een directeur.
Onze school wordt geleid door Kees Bakker.
Hij is tevens directeur van CBS de MarsWeijde in de Marslanden.
Op maandag is hij op school aanwezig. Dinsdag t/m vrijdag is Marjan Manrho aanspreekbaar.
Voor dringende zaken is de heer Bakker telefonisch te bereiken onder nummer (0523) 261 092.

 

Groepsleerkrachten
Een groepsleerkracht geeft normaal gesproken les aan de groep en begeleidt de kinderen. Op onze school hebben de leerkrachten niet steeds dezelfde groep. Doordat we niet veel leerkrachten hebben, proberen we hen zodanig over de 8 groepen te verdelen dat ze zo veel mogelijk met de kinderen kunnen werken. Ze geven dan wel les aan een kleine groep kinderen en dat biedt veel voordelen. Op die manier kunnen we meer rekening houden met de individuele leerbehoefte van de kinderen. Ze kunnen op een dag dus wel eens van meerdere leerkrachten les krijgen, maar daar zijn ze aan gewend. De leerkrachten, zeker die van groep 6 t/m 8 zijn dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de groep(en).

 

 
Juf Marjan Juf Karin Juf Gerlinda Juf Hillie  
Groep 1 en 2 Groep 5, 6 & 8 Groep 3 en 4 Groep 5, 6 & 8  
Ma. t/m vr. Ma. en di. Ma. en di. Ma. , woe. t/m vr.  


Intern Begeleider
     
 


ICT-er
Juf Marjan is de ook de ICT-er van onze school. De ICT-er (Informatie en Communicatie Technologie) heeft de zorg voor de computers bij ons op school en zorgt voor de integratie daarvan in ons onderwijs. Zij helpt leerkrachten met de computers en zorgt er voor dat alles draait. Zij kan de hulp inroepen van de bovenschoolse ICT-er. Zij woont de vergaderingen bij van de werkgroep ICT binnen Chrono.
Zij beheert ook de website van onze school.
 
 
Stagiaires
De school heeft bijna ieder jaar wel één of meerdere stagiaires. Deze komen van de Pabo uit Emmen of Zwolle. Meestal blijven ze een jaar. In dat jaar oefenen ze een dag en af en toe een hele week, in verschillende groepen. Ze worden begeleid door de groepsleerkracht waar ze stage lopen. Ook is er begeleiding vanuit de desbetreffende Pabo.
Af en toe hebben we ook een student die, om ervaring op te doen, in het laatste jaar drie volledige maanden achter elkaar dagelijks aan dezelfde groep les geeft. Dit heet een LIO-stage (Leraar In Opleiding). Ook deze student staat onder begeleiding van de desbetreffende leerkracht en de Pabo.
Verder hebben we ook elk jaar wel een stagiaire van het Alfa-college. Deze studenten worden opgeleid tot: helpende welzijn-, klassen- of onderwijsassistente. Zij leren allerlei ondersteunende werkzaamheden in en buiten de klas. Ze zijn hoofdzakelijk in de onderbouw werkzaam.